logo

Konfiguracja pluginu LocTerms

Okno konfiguracji Ustawienia.

image
 1. W polu Nazwa użytkownika wpisz swój adres email przypisany do serwisu LocTerms.
 2. W polu Hasło wpisz hasło przypisane do serwisu LocTerms.
 3. W polu Pełny adres serwera wraz z portem wpisz pełny adres serwisu LocTerms wraz z portem np. https://locterms.pl:443.
 4. Pole Maks. liczba wyrazów szukanego ciągu (1-5) określa sposób w jaki tłumaczone zdanie jest dzielone na wyszukiwane terminy. Np. dla ustawienia równego "3" przykładowe zdanie "Connect the AC power cord" zostanie podzielone na ciągi: 'connect', 'connect the', 'connect the ac', 'the', 'the ac', 'the ac power', 'ac power', 'ac power cord', 'power', 'power cord', 'cord'. Umożliwia to wyszukiwanie terminów wielowyrazowych.
 5. Pole Minimalna zgodność % (30-100) określa podobieństwo wyszukiwanego terminu do pozycji ze słowników.
 6. W oknie słowników można wybrać słowniki używane w wyszukiwaniu, zaznaczając opcje w kolumnie Aktywny.

Aby wyświetlać nazwę słownika obok terminu źródłowego w oknie Term Recognition

image
 1. Kliknij ikonę konfiguracji słowników image, w edytorze Trados Studio na pasku opcji okna Term Recognition.
 2. W oknie Hitlist Settings kliknij przycisk Select Fields....
 3. Zaznacz pole Termbase poniżej nazwy pluginu LocTermsServer.
 4. image
 5. Zamknij okno, klikając przycisk OK oraz poprzednie okno, ponownie klikając przycisk OK.