logo

LocTerms - instalacja pluginu SDL Trados Studio

Przed instalacją pluginu należy zamknąć program SDL Trados Studio.

 1. Aby zainstalować plugin LocTerms kliknij podwójnie plik LocTermsPlugin.sdlplugin otrzymany od firmy LSP Software.
 2. image
 3. W oknie Welcome to the SDL Plugin Installer Wizard kliknij przycisk Next.
 4. image
 5. W oknie License Agreement zaznacz pole wyboru I agree with this license's terms and conditions i kliknij przycisk Next.
 6. image
 7. W oknie Installed Studio versions zaznacz pole wyboru SDL Studio 2019 i kliknij przycisk Next.
 8. image
 9. W oknie SDL plugin installer has finished kliknij przycisk OK.
 10. image
 11. Aby podłączyć plugin LocTerms, w edytorze Trados Studio kliknij Project Settings -> Termbases.
 12. Kliknij Use a następnie LocTerms Terminology plugin.
 13. image
 14. W oknie Connection Settings wpisz dane logowania (Username, Password, Server address and port). Dane te otrzymasz od firmy LSP Software.
 15. image
 16. Kliknij przycisk OK. Wybierz bazy, ktore chcesz używać, zaznaczając odpowiednie pole wyboru obok nazwy bazy i ponownie kliknij OK.
 17. W oknie Project Settings kliknij przycisk OK.
 18. W oknie Term Recognition pojawią się terminy znalezione w serwisie LocTerms.
 19. image